עמוד:6

יוצא מן הכלל א ב ג 5 9 5 4 4 5 3 . ליד כל שבר יש כמה ציורים . בחרו את הציור המתאים וצבעו לפי השבר . א . אילו מהמספרים האלה שייכים לקבוצה ? מתחו קווים מהמספרים המתאימים אל הקבוצה . האם מצאתם שלושה מספרים השייכים לקבוצה ( כולל המספר שלכם ) ? בדיקה שכל הספרות ש ל ה ם ש ו ו ת ז ו ל ז ו פרים ס מ ב . כתבו מספר נוסף השייך לקבוצה : ג . כתבו מספר נוסף שאינו שייך לקבוצה : 1,112 9,889 1,1225,555 788 88,888 6 א . חזרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר