עמוד:213

1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 ם י ר פ ס מ י ס י ט ר כ כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית © מסלולים פלוס לכיתה ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר