עמוד:203

א . עגלו את המספרים שבטבלה לעשרות וסרטטו דיאגרמת עמודות המתאימה לנתונים שהתקבלו . ב . בין אילו שתי שנים הייתה העלייה במספר הצבאים הגדולה ביותר ? בכמה בערך ? ג . בין אילו שתי שנים הייתה העלייה במספר הצבאים הקטנה ביותר ? בכמה בערך ? ד . מה אפשר לומר על אוכלוסיית הצבאים בגלבוע לאורך השנים ? ספירת צבאים בגלבוע 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 תשע״ח תשע״ה תשע״אתשע״ט תשע״ו תשע״בתש״ע תשע״ז תשע״גתשע״ד מ ס פ ר ה צ ב א י ם שנים עיגול מספרים ואומדן 203 שוב חישוב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר