עמוד:199

א ב ג א ב ג 1 . הקיפו . כשמעגלים את המספר 5,824 ל עשרות שלמות מקבלים : כשמעגלים את המספר 3,109 ל מאות שלמות מקבלים : כשמעגלים את המספר 7,285 ל אלפים שלמים מקבלים : 5,830 3,000 7,300 5,920 3,100 8,000 5,820 3,200 7,000 5,800 3,110 7,290 2 . השלימו ספרה מתאימה, אם אפשר . אם אי אפשר, סמנו X . האם סימנתם פעמיים X ? בדיקה 5,880 ≈ , 785 530 ≈ 25 6,600 ≈ , 376 4,100 ≈ , 874 7,000 ≈ , 326 4,000 ≈ , 133 עיגול לעשרות שלמות : עיגול למאות שלמות : עיגול לאלפים שלמים : עיגול מספרים ואומדן 199 שוב חישוב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר