עמוד:196

א = 1 ו = 6 ר = 200 ב = 2 ק = 100 ג = 3 ד = 4 ה = 5 ז = 7 ט = 9 ח = 8 י = 10 ל = 30 כ = 20 מ = 40 ס = 60 נ = 50 ע = 70 צ = 90 ש = 300 פ = 80 ת = 400 הנה הערכים של כל האותיות לפי סדר האלף-בית : 1 . לפניכם לוח ובו מספרים הכתובים באותיות . צבעו את המשבצות שבהן מספרים גדולים מ- 40 וקטנים מ- 200 . האם קיבלתם את האות האחרונה באלף-בית ? בדיקה יבתטומלבכט שחקעדפהמזר רכבסגתהקיחרפו צאקצטשמונולג לחשיאטורכדרא 196 בדקו את עצמכם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר