עמוד:186

חוהשבי רותייוכי רבקיאהובה 2 . ערכים שווים למילים שונות א . חשבו את הערך המספרי של כל שם . אילהשושי בדיקה האם מצאתם ארבעה זוגות של ילדות שלשמותיהן יש ערכים שווים ? ב . מיהו הזוג שערך השם שלו הוא הגדול ביותר ? , מיהו הזוג שערך השם שלו הוא הקטן ביותר ? , ג . שערו : האם לשם קצר יש תמיד ערך קטן יותר מלשם ארוך ? בדקו לדוגמה את הערכים של השמות האלה : שרה : אביגיל : ד . כתבו עוד זוג שמות, ארוך וקצר, שערך השם הארוך קטן מערך השם הקצר : , ה . חשבו את הערך של שמכם : מצאו מילה שערכה המספרי שווה לזה של שמכם : ב . ערכים של מילים 186

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר