עמוד:175

8 . כתבו כל תרגיל במאונך ופתרו אותו . בא 7 . בכל תרגיל השלימו מספרים מתאימים שונים מתוך המספרים הנתונים . אפשר להשתמש במספרים יותר מפעם אחת . = 20,101 - 92,090 = 35,598 + 36,391 9 . בשתי תיבות היו ביחד 700,000 מטבעות זהב . בתיבה החומה היו 347,530 מטבעות . 500,000 = + + 500,000 = + + 500,000 = + + 500,000 = + + 300,000 100,000 150,000 50,000 250,000 25,000 470,000 5,000 500 24,500 א . כמה מטבעות היו בתיבה הירוקה ? מטבעות . ב . רצו לחלק את המטבעות שווה בשווה בין שתי התיבות . כמה מטבעות יהיו בכל תיבה ? הסבירו : 175 בדקו את עצמכם האם קיבלתם את אותה תוצאה בשני התרגילים ? בדיקה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר