עמוד:174

כתבו את האותיות שקיבלתם לפי הסדר : האם קיבלתם מילה הקשורה ליום הולדת ? בדיקה 6 . בלי לחשב במדויק, הקיפו את המספר הקרוב ביותר לתוצאה ואת האות שמעליו . = 1,520 + 46,552 = 23,999 + 16,992 50,000 40,000 47,000 41,000 48,000 39,000 ז ב כ ר ת פ א ב 3 . פתרו . א = 700 + 53,300 ג = 10 + 53,990 ב 50,000 = + 49,900 ד 170,000 = + 169,900 האם קיבלתם כל פתרון פעמיים ? בדיקה 174 בדקו את עצמכם האם כתבתם את שלושת הסימנים ? בדיקה = . נסו להשלים בלי לחשב . < או > או 4 . השלימו א 399 + 22,000 133 + 23,241 ב 200 + 120,000 300 + 115,251 ג 1,500 + 114,041 300 + 115,241 5 . פתרו . א = 1 - 1,000 × 3 + 5 × 10,000 ב = 999 + 1,000 × 2 + ) 5,000 + 20,000 ( × 2 האם קיבלתם את אותה תוצאה בשני התרגילים ? בדיקה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר