עמוד:171

א ב 4 . פתרו . 6 . המשיכו את הסדרות בקפיצות שוות . 5 . קפצו קדימה לפי גודל הקפיצה הנתון . א = 70,000 + 850,000 ה 1,430,000 = + 1,400,000 ב = 60,000 - 1,060,000 ו 1,300,000 = + 800,000 ג = 400,000 - 1,200,000 ז 1,200,200 = + 700,000 ד = 600,000 + 500,000 ח 900,000 = - 1,500,000 א 980,000 970,000 ב 2,000,000 1,000,000 ג 20,000,000 10,000,000 גודל הקפיצה : 100,000 גודל הקפיצה : 1 800,000 999,998 ז . מספרים גדולים ממיליון 171

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר