עמוד:170

2 . לפניכם מספרים : 3 . התבוננו במפה שבעמוד 164 . א . שלוש הערים הגדולות בישראל הן ירושלים, תל אביב וחיפה . האם בשלושתן יחד יש יותר או פחות ממיליון תושבים ? ב . מצאו במפה יישובים שיש בהם יחד יותר ממיליון תושבים . כתבו אפשרויות שונות . אפשרות 1 : אפשרות 2 : אפשרות 3 : 45,000 35,000 250,000 870,000 350,000 900,500 450,000 520,000 450,000 ב השתמשו במספרים, כתבו תרגילי חיבור שהסכום שלהם קטן ממיליון ופתרו אותם : א השתמשו במספרים, כתבו תרגילי חיבור שהסכום שלהם גדול ממיליון ופתרו אותם : ז . מספרים גדולים ממיליון 170

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר