עמוד:162

23 . כתבו שני מספרים מתאימים לכל קטע מישר המספרים . א ב ג ד 401,000400,100 400,600 400,500 400,000 400,100 400,000 410,000 400,000 500,000 400,000 ו . המספרים עד מיליון – הכרה, מבנה ופעולות 162

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר