עמוד:157

14 . השלימו מספרים מתאימים במסגרות הריקות . 15 . פתרו . אפשר להיעזר בפעילות הקודמת . א 100,000 90,000 ב 100,000 99,990 ג 100,000 99,999 ד 100,000 99,000 א = 10,000 + 90,000 ד = 99,960 - 100,000 ב = 1 - 100,000 ה = 1,000 + 99,000 ג = 2,000 - 100,000 ו = 4 + 99,996 ו . המספרים עד מיליון – הכרה, מבנה ופעולות 157

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר