עמוד:154

7 . פתרו . אפשר להיעזר בבית המספרים . 8 . כתבו תרגיל מתאים למבנה העשרוני . אפשר להיעזר בבית המספרים . 9 . פתרו . א = 1 × 1 + 10 × 6 + 100 × 8 + 100,000 × 5 ב = 1 × 5 + 100 × 4 + 1,000 × 2 + 10,000 × 5 + 100,000 × 7 ג = 1 × 7 + 10 × 4 + 1,000 × 5 + 100,000 × 8 ד = 1 × 3 + 10 × 9 + 100,000 × 9 א = 1 + 20 + 900 + 50,000 + 300,000 ב = 3,000 + 800,000 ג = 1 + 30 + 100 + 60,000 + 700,000 = 107,326 א = 417,454 ב = 450,060 ג = 800,089 1 6 + 10 2 + 100 3 + 1,000 7 + 100,000 1 דוגמה ו . המספרים עד מיליון – הכרה, מבנה ופעולות 154

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר