עמוד:153

6 . א . כתבו את המשקלים המתאימים במספרים . לווייתן כחול מטוס נוסעים רכבת נוסעים ב . מה הכי כבד ? הקיפו . לווייתנים . ג . השלימו : המטוס שוקל ( בערך ) כמו כמה ? ארבע מאות וארבעים אלף שלושים ושלושה ק"ג ק"ג שש מאות וחמישים אלף ושמונה מאות ק"ג ק"ג מאה ועשרים אלף וחמישים ק"ג ק"ג רכבת הנוסעים מטוס הנוסעיםהלווייתן הכחול ו . המספרים עד מיליון – הכרה, מבנה ופעולות 153

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר