עמוד:150

איך קוראים את המספר הזה ? 113,201 מאתיים ואחת מאה ושלושה עשר אלף קוראים את המספר כך : מאה ושלושה עשר אלף מאתיים ואחת . א יח יד ות ע ש ר ות מ א ות א ל פ ים ע ש ר ות א ל פ ים מ א ות א ל פ ים מ יל יונ ים 100,000 1,000 10100,000 100 101,000 10 1 1 = 1 × + 10 × + 100 × + 1,000 × + 100,000 × 3 . איזה מספר מתאים לכרטיסים ? השלימו את בית המספרים ואת התרגיל המתאים . 113,201 1 2 3 1 1 = 1 × + 100 × + 1,000 × + 10,000 × + 100,000 × ב יח יד ות ע ש ר ות מ א ות א ל פ ים ע ש ר ות א ל פ ים מ א ות א ל פ ים מ יל יונ ים יח יד ות ע ש ר ות מ א ות א ל פ ים ע ש ר ות א ל פ ים מ א ות א ל פ ים מ יל יונ ים 1,000 10,000100,000 1,000 1,000 100 1 100 100,000 10,000 10,000100,000 10,000 10,000 100 100 100 1 10 1 0 2 3 1 1 דוגמה ו . המספרים עד מיליון – הכרה, מבנה ופעולות 150

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר