עמוד:167

א ב ג ד 600,000 960,000 996,000 999,996 29 . המשיכו את הסדרות לפי ההוראות . 30 . הקיפו מספרים שסכומם מיליון . 800,000 200,000 200,000 600,000 450,000 600,000 450,000 150,000 550,000 300,000 350,000 350,000 650,000 100,000 250,000 750,000 התקדמו בקפיצות של 100,000 : התקדמו בקפיצות של 10,000 : התקדמו בקפיצות של 1,000 : התקדמו בקפיצות של 1 : האם המספר האחרון שכתבתם בכל הסדרות הוא 1,000,000 ? בדיקה המספר 1,000,000 נקרא מיליון . דוגמה ו . המספרים עד מיליון – הכרה, מבנה ופעולות 167

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר