עמוד:144

29 . פתרו את התרגילים . הקיפו את הרובוט שכתוב עליו התחלה . חפשו את התוצאה מעל אחד הרובוטים האחרים והקיפו גם אותו . המשיכו באותו אופן עד שתגיעו לרובוט שכתוב עליו סוף . אם פתרתם נכון, הקפתם את כל הרובוטים . בדיקה 09095 , 25171 + 90911 , , + 1111 , 10588 , - 1139 0703 , , - 99 00143 , - 0095 , 29305 , - 00401 , 29311 , 32111 + , 79,19028,200 13,020 2,971 76,242 39,992 22,515 התחלה סוף ה . חיבור וחיסור עד 100,000 עם המרה – חישובים בעל פה ובמאונך 144

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר