עמוד:143

27 . כתבו את התרגילים במאונך ופתרו אותם . ג בא הד = 1,824 - 20,045 = 14,110 - 32,980 = 63,350 - 67,120 = 11,900 - 15,904 = 51,904 - 54,325 = 5,586 - 54,076 דוגמה 10 5 4 0 0 2 4 2 8 1 1 2 2 8 1 , , - , 9 10 1 54802 , 08091 + 54802 , , 86091 + , 28 . א . בלי לפתור, כתבו תרגיל שתוצאתו נמצאת בין התוצאות של שני התרגילים הנתונים . ב . פתרו את שלושת התרגילים . בדיקה הינה התוצאות, לא לפי הסדר : 2,4214,004 3,770 48,490 18,870 ה . חיבור וחיסור עד 100,000 עם המרה – חישובים בעל פה ובמאונך 143

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר