עמוד:140

22 . לאלי היו 2,000 שקלים, והוא קנה חולצה ב- 80 שקלים . לדוד היו 3,000 שקלים, והוא קנה מגהץ . לאחר הקנייה נשאר לשניהם אותו סכום כסף . מה מחיר המגהץ שקנה דוד ? שקלים . - 3,000 = 80 – 2,000 השלימו : 23 . בלי לפתור את התרגילים, השלימו בכל סעיף את המספר החסר כך שיתקבל שוויון ( שתוצאות שני התרגילים יהיו שוות ) . א + 3,000 = 7,000 + 3,965 ב 20,000 + = 19,000 + 5,097 ג + 20,435 = 9,000 + 21,435 ד + 6,450 = 58,500 + 6,000 יוצא מן הכלל א . אילו מהמספרים האלה שייכים לקבוצה ? מתחו קווים מהמספרים המתאימים אל הקבוצה . האם מצאתם חמישה מספרים השייכים לקבוצה ( כולל המספר שלכם ) ? בדיקה מספרים שאות ה ס פ ר ה ב . כתבו מספר נוסף השייך לקבוצה : ג . כתבו מספר נוסף שאינו שייך לקבוצה : 8,8885,232 5,0555,432 111 5,122 1,449 7,889 מופיעה בהם בדי ו ק פ ע מ י י ם . ה . חיבור וחיסור עד 100,000 עם המרה – חישובים בעל פה ובמאונך 140

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר