עמוד:139

פינת הבלש 21 . בכל סעיף פתרו את התרגיל הראשון והיעזרו בו כדי לפתור את שאר התרגילים . ד ו א ג ה ב בישראל לומדים בבתי הספר היסודיים כתשע מאות שבעים ואחד אלף תלמידים . ( נכון לשנת תשע"ה ) צבעו את החרוזים שלמטה כך שיתאימו למחרוזת . = 15,000 + 75,000 = 15,000 + 75,016 = 15,100 + 75,100 = 500 - 1,000 = 500 - 11,000 = 500 – 43,000 = 5,000 + 38,000 = 5,040 + 38,000 = 5,900 + 38,000 = 5,000 – 22,000 = 5,000 – 22,045 = 5,000 – 22,907 = 1,000 – 23,000 = 1,500 – 23,000 = 1,700 – 23,000 = 4,000 + 36,000 = 4,200 + 36,000 = 4,780 + 36,000 50 4973 4872 71 7 4 1 10 16 13 103 5 2 8 11 14 6 3 9 15 12 ה . חיבור וחיסור עד 100,000 עם המרה – חישובים בעל פה ובמאונך 139

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר