עמוד:134

12 . פתרו . אפשר להיעזר בתרגיל אחר . א = 700 + 54,300 ד = 4 + 43,806 ב = 10 + 75,390 ה = 100 + 19,900 ג = 140 + 83,460 ו = 400 + 68,600 א = 700 - 31,000 ד = 100 - 69,000 ב = 250 - 31,500 ה = 900 - 73,000 ג = 500 - 73,000 ו = 200 - 30,000 37,000 = 200 + 36,800 דוגמה 13 . פתרו . אפשר להיעזר בתרגיל אחר . ואני נעזרתי בתרגיל 990 = 10 - 1,000 . 73,990 = 10 - 74,000 1,000 73,000 73,990 = 10 - 74,000 נעזרתי בתרגיל 3,990 = 10 - 4,000 . 73,990 = 10 - 74,000 4,000 70,000 דוגמה אתגר + + + + ואני נעזרתי בתרגיל 1,000 = 200 + 800 . 37,000 = 1,000 + 36,000 = 200 + 36,800 800 36,000 נעזרתי בתרגיל 7,000 = 200 + 6,800 . 37,000 = 7,000 + 30,000 = 200 + 36,800 6,800 30,000 ה . חיבור וחיסור עד 100,000 עם המרה – חישובים בעל פה ובמאונך 134

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר