עמוד:129

ד ג ב א 1,000 × = 43,000 3 . מהו המספר המתאים ? השלימו את התרגילים . 4 . כמה אלפים הם 43,000 ? רצוי לבקש מהתלמידים לייצג חלק מהסעיפים בכרטיסים או בלוח המספרים המחיק . 4 עשרות אלפים ו- 40 עשרות 23 מאות ? אלפים 6 אלפים, 14 מאות ו- 2 עשרות 7 אלפים ו- 100 עשרות = 10 × + 10,000 × = 100 × 23 = × + × ה . חיבור וחיסור עד 100,000 עם המרה – חישובים בעל פה ובמאונך 129

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר