עמוד:125

13 . התבוננו במפה שבעמוד 114 . היעזרו בעיגול מספרים וענו . א בקירוב : תושביםבדיוק : תושבים כמה תושבים יש בנתיבות ? ב בקירוב : תושביםבדיוק : תושבים כמה תושבים יש במודיעין עילית ? בקירוב : תושביםבדיוק : תושבים כמה תושבים יש בקריית גת ? ג באילו יישובים יש 20,000 תושבים בקירוב ? ד באילו יישובים יש 30,000 תושבים בקירוב ? ה באיזה יישוב יש 40,000 תושבים בקירוב ? כשרוצים למצוא מספר בקירוב, אפשר לעגל לעשרות שלמות, למאות שלמות וכן הלאה, לפי מה שחושבים שמתאים למתואר בשאלה . תזכורת 14 . בעצרת השתתפו 8,709 אנשים . מה לדעתכם היה כתוב בעיתון ? השלימו . בעיתון היה כתוב : "בעצרת השתתפו אנשים בקירוב" . 52,58550,000 דוגמה ד . המספרים עד 100,000 – עיגול ואומדן 125

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר