עמוד:113

3 . פתרו . 4 . פתרו . א = 315 + 29,021 ה = 101 - 84,142 ב = 5,001 + 34,120 ו = 2,200 - 65,340 ג = 12,020 + 25,004 ז = 1,601 - 25,774 ד = 56,101 + 101 ח = 2,102 - 96,603 א 38,440 = + 32,340 ד 31,008 = - 33,009 ב 41,302 = + 11,202 ה 12,002 = - 62,222 ג 39,301 = + 1,200 ו 9,060 = - 89,880 יוצא מן הכלל א . אילו מהמספרים האלה שייכים לקבוצה ? מתחו קווים מהמספרים המתאימים אל הקבוצה . האם מצאתם חמישה מספרים השייכים לקבוצה ( כולל המספר שלכם ) ? בדיקה ב . כתבו מספר נוסף השייך לקבוצה : ג . כתבו מספר נוסף שאינו שייך לקבוצה : 5,1225,536 755,928 מספריםשספרת ה י חי דו ת ש ל ה ם 251 גדולהב- 1 מספרת ה מ א ו ת ש ל ה ם 55,122 755,829 ג . חיבור וחיסור עד 100,000 ללא המרה – חישובים בעל פה 113

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר