עמוד:112

יוצא מן הכלל 2 . פתרו . אפשר להיעזר בכרטיסים, בלוח המחיק או בישר מספרים . 304,34222,22 3,400 - 202 - 11,002 - 10,011 - 2,003 - 10,110 - 12,001 - 1,101 - בא 32,50443,210 6,007 + 20,010 + 12,300 + 10,060 + 25,020 + 3,402 + 20,604 + 10,140 + דג איזה מספר יוצא דופן ? הקיפו אותו . נימוק : האם יש אפשרויות נוספות ? 432 124342 243 ג . חיבור וחיסור עד 100,000 ללא המרה – חישובים בעל פה 112

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר