עמוד:105

בא 20 . לפניכם 5 ספרות : 1 503 9 בכל סעיף השתמשו בכולן והרכיבו מספר של חמש ספרות בהתאם לתיאור . אם אי אפשר, סמנו X . א . המספר הגדול ביותר : ב . המספר הקטן ביותר : ג . מספר המתחלק ב- 5 : ד . מספר גדול מ- 95,400 : ה . מספר המתחלק ב- 10 וגדול מ- 50,000 : ו . מספר זוגי קטן מ- 13,000 : 21 . כתבו מספרים מתאימים . המספר הגדול ביותר שיש לו 5 ספרות המספר הגדול ביותר שיש לו 5 ספרות וסכום הספרות שלו הוא 4 : וסכום הספרות שלו הוא 11 : המספר הקטן ביותר שיש לו 5 ספרות המספר הקטן ביותר שיש לו 5 ספרות וסכום הספרות שלו הוא 4 : וסכום הספרות שלו הוא 11 : אתגר בעולם יש כשבעה מיליארד ושלוש מאות מיליון בני אדם . ( נכון לשנת תשע"ה ) סכום הספרות של המספר 13,002 הוא 6 : 6 = 2 + 0 + 0 + 3 + 1 ב . המספרים עד 100,000 – הכרה ומבנה 105

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר