עמוד:104

< . > או 17 . השלימו 19 . מי הכבד ביותר ? מי הקל ביותר ? סדרו את המשקלים מהקל אל הכבד . 18 . השלימו אפשרויות שונות . 67,709 ק"ג 67,079 ק"ג 67,907 ק"ג 76,079 ק"ג א 7,999 8,001 ד 45,007 45,070 ז 23,000 22,222 ב 7,676 6,767 ה 45,700 45,007 ח 89,873 89,783 ג 7,000 6,998 ו 81,000 80,101 ט 89,783 87,983 ק"ג ק"ג ק"ג ק"ג הקל ביותרהכבד ביותר בא , 770 > , 358 , 778 > , 358 , 0258 > , 358 , 87 > 47, , 87 > 47, , 87 > 47, ב . המספרים עד 100,000 – הכרה ומבנה 104

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר