עמוד:103

15 . השלימו . אפשר להיעזר בכרטיסי המספרים או בלוח המספרים המחיק . 16 . פתרו . 13,014 + + + + 41,114 13,024 14,014 23,014 13,114 א ב 41,214 - - - - 41,213 31,214 40,214 א 9,404 = – 9,444 ב = 50 – 19,555 ג = 9,000 – 19,555 ד = 4,000 – 44,444 ה = 40 – 44,444 ו 54,004 = – 54,304 ז 50,304 = 4,000 – ח 6,487 = + 6,407 ט 14,426 = + 14,406 י 69,678 = + 69,078 יא 12,080 = + 12,000 יב 12,800 = + 12,000 יג 13,924 = 3,000 + יד 54,404 = 400 + ב . המספרים עד 100,000 – הכרה ומבנה 103

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר