עמוד:102

כתב סתרים - צורות במקום מספרים א 3 = = 100 × - 34,334 ב 6 = = 1,000 × - 66,666 13 . פתרו . 3,211 21,312 3,000 - 10 - 200 - 300 - 10 - 1,000 - 1 - 10,000 20,000 - 1 10010,000 1 100 100 10 1,000 א ב 11001,000 1,000 1,000 10 100 14 . הציבו מספרים במקום הצורות ופתרו . שימו לב לסדר הפעולות . ב . המספרים עד 100,000 – הכרה ומבנה 102

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר