עמוד:101

א = 1 × 4 + 10 × 1 + 100 × 2 + 1,000 × 4 + 10,000 × 6 ב = 1 × 5 + 100 × 4 + 1,000 × 2 + 10,000 × 5 ג = 1 × 7 + 10 × 4 + 100 × 5 + 10,000 × 9 ד = 1 × 2 + 10 × 6 + 1,000 × 7 + 10,000 × 5 א = 1 + 30 + 4,000 + 900 ב = 1 + 30 + 400 + 10,000 ג = 7 + 200 + 30 + 10,000 ד = 30 + 1 + 4,000 + 90,000 מומלץ לבקש מהתלמידים לייצג כמה מהתרגילים בכרטיסי המספרים או בלוח המספרים המחיק . 10 . פתרו . אפשר להיעזר בבית המספרים שבדף המחיק . = 35,409 א = 7,326 ב = 17,326 ג = 4,560 ד = 24,560 ה = 8,989 ו = 88,989 11 . בכל סעיף כתבו תרגיל מתאים למבנה העשרוני . אפשר להיעזר בבית המספרים . 12 . פתרו . 1 9 + 100 4 + 1,000 5 + 10,000 3 דוגמה ב . המספרים עד 100,000 – הכרה ומבנה 101

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר