עמוד:100

פעילות כיתתית 7 . לפניכם מספר : 10,473 8 . א . כתבו מספרים של חמש ספרות בהתאם לתיאורים . שלושה מספרים זוגיים : שלושה מספרים המתחלקים ב- 5 : ב . כתבו מספר המתאים לשני התיאורים : א . כתבו אותו בבית המספרים . ב . מהי ספרת היחידות של המספר ? ג . מהי ספרת עשרות האלפים של המספר ? ד . מה ערך הספרה 4 במספר ? הקיפו . ה . מה ערך הספרה 7 במספר ? הקיפו . 9 . עובדים בקבוצות של 4 תלמידים לפחות . כל תלמיד משתמש בשני דפי הנקודות שלו . א . סמנו נקודות לפי המספרים האלה : יח יד ות ע ש ר ות מ א ות א ל פ ים ע ש ר ות א ל פ ים 0 0,00 7 ב . סמנו נקודות בהתאם לתיאורים : › מספר קטן ב- 1,000 מ- 40,000 . איזה מספר סימנתם ? › מספר קטן ב- 100 מ- 40,000 . איזה מספר סימנתם ? › מספר קטן ב- 10 מ- 40,000 . איזה מספר סימנתם ? 00 45,0 23,400 50,005 4004000,4000,04 40 7007000,7000,07 70 ב . המספרים עד 100,000 – הכרה ומבנה 100

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר