עמוד:99

פינת הבלש 71 7085 6984 83 צבעו את החרוזים שלמטה כך שיתאימו למחרוזת . 7 4 1 10 16 13 97 5 2 8 11 14 6 3 9 15 12 במאוזן ( משמאל לימין ) א . שישים וחמישה אלף חמש מאות שלושים ואחת ב . שלושים ושבעה אלף מאה ואחת ג . עשרים אלף שמונה מאות ארבעים ושבע ד . שלושה עשר אלף עשרים ושתיים ה . תשע מאות ארבעים וחמש במאונך ( מלמעלה למטה ) א . שישים ושלושה אלף מאתיים ותשע עשרה ב . חמישים ושבעה אלף שלושים וארבע ג . חמישים ואחד אלף שמונה מאות וחמש ד . שלושת אלפים ארבעים ושתיים ה . אלף מאה שבעים ושתיים 6 . לפניכם מספרים במילים . כתבו אותם בתשבץ . התבוננו בחרוזים הכחולים ! ב . המספרים עד 100,000 – הכרה ומבנה 99 אבגדה ב ג ד ה 6 3 2 1 9 ד ו ג מ ה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר