עמוד:96

ד ה ג ב 10,000 1,000 10,000 1,000 1,000 10,000 100 1,000 1,000 100 1,000 100 100 100 100 1,000 1,000 10 10 10100 10 10 1 1 1 1 1 1 מומלץ לדון עם התלמידים בקשר שבין המספרים בסעיפים א ו-ב ובסעיפים ג ו-ד . = 1 × + 10 × + 100 × + 1,000 × + 10,000 × איך קוראים את המספר הזה ? יח יד ות ע ש ר ות מ א ות א ל פ ים ע ש ר ות א ל פ ים יח יד ות ע ש ר ות מ א ות א ל פ ים ע ש ר ות א ל פ ים יח יד ות ע ש ר ות מ א ות א ל פ ים ע ש ר ות א ל פ ים יח יד ות ע ש ר ות מ א ות א ל פ ים ע ש ר ות א ל פ ים 100 ב . המספרים עד 100,000 – הכרה ומבנה 96

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר