עמוד:110

30 . פתרו . 31 . בכל סעיף השלימו מספרים שונים . 32 . כתבו כל מספר במקום המתאים . א = 8,999 - 9,000 ה 1 = - 43,000 ב = 5,699 - 5,700 ו = 39,999 – 40,000 ג 1 = - 9,750 ז 1 = – 70,600 ד 1 = - 10,880 ח 1 = 70,999 – א 45,930 > > 45,918 ג 45,100 > > 45,078 ב 45,190 > > 45,178 ד 45,980 > > 45,978 ב ד ו א ג ה 45,925 45,979 45,18145,090 6,702 > > 6,699 6,702 > > 6,699 9,001 > > 8,998 9,001 > > 8,998 10,001 > > 9,998 10,001 > > 9,998 > 56,841 > > 56,841 > > 50,001 > > 50,001 > > 90,800 > > 90,800 > אה ! נזכרתי ! ההפרש בין שני מספרים עוקבים הוא 1 . ב . המספרים עד 100,000 – הכרה ומבנה 110

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר