עמוד:90

כתב סתרים - צורות במקום מספרים 14 . מהו המספר המתאים לצורה ? הציבו מספרים במקום הצורות ובדקו . 13 . » אחד המספרים הכתובים ליד כל תרגיל הוא התוצאה שלו . בלי לחשב במדויק, הקיפו את התוצאה בכל סעיף . » פתרו את התרגילים במחברת ובדקו את תשובותיכם . א ב ג ד 4,204 3,684 2,894 = 1,904 + 1,780 7,050 8,150 6,870 = 6,175 + 875 5,188 4,808 5,788 = 1,608 - 6,796 98 1,908 908 = 2,149 - 3,057 ב 7,900 = ) + + ( - 7,960 = + + = א 2,483 = + + 2,083 = + = 3,000 9,000 3,000 3,0003,000 דוגמה 9,312 = + + + 312 = + + = 9,312 = + + + 312 90 א . המספרים עד 10,000 – חזרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר