עמוד:88

בא הדג 11 . פתרו את תרגילי החיסור . בדקו את הפתרונות בעזרת תרגילי חיבור מתאימים . 1439 , - 2501 5731 , ,7653 - 301 , - 831 8357 , - 2401 0632 , , - 0541 9132 , , - 985 בדיקהבדיקהבדיקה בדיקהבדיקהבדיקה + + + + + + דוגמה 13 11 11 9, 8 2 8 32 9, 8 2 8 2, 5 0 1 1, 4 3 9 88 א . המספרים עד 10,000 – חזרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר