עמוד:86

פינת הבלש 3 2 1 6 5 4 9 8 7 12 11 10 15 14 13 18 17 16 21 20 19 24 23 22 27 26 25 30 29 28 33 32 31 9 . פתרו . נסו לא לפתור במאונך . מצופה מהתלמידים להכיר את המספרים ולשלוט בתרגילי חיבור וחיסור מהסוג הזה ובתחום הזה בעל פה, לכן מומלץ לפתור את התרגילים בפעילות 9 בלי להיעזר באלגוריתם המאונך . א = 40 + 2,060 ב = 350 + 5,550 ג = 90 + 2,320 ד = 800 + 5,300 ה = 6 - 3,060 ו = 600 – 5,500 ז = 60 - 2,400 ח = 6 - 5,400 ט = 4 - 7,000 י = 40 - 7,000 יא = 400 - 7,000 יב = 4,000 - 7,000 המושבים במטוס מסודרים בשורות, שלושה מושבים בכל שורה . הנוסעים במושבים המסומנים בצהוב לא חגרו חגורות בטיחות . השלימו את מספרי המושבים שלהם . 59 86 א . המספרים עד 10,000 – חזרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר