עמוד:84

5 . פתרו את התרגילים . אלה התוצאות, לא לפי הסדר : 2,177 4,549 6,567 5,777 4,700 7,417 בדיקה א = 300 + 4,400 ד = 100 + 2,077 ב = 70 + 5,707 ה = 2,000 + 4,567 ג = 6,000 + 1,417 ו = 30 + 4,519 6 . פתרו את התרגילים . אלה התוצאות, לא לפי הסדר : 6,588 6,856 6,980 6,504 6,544 8,584 בדיקה א = 80 - 6,584 ד = 4 - 6,984 ב = 2,000 - 8,544 ה = 300 - 6,888 ג = 1,000 - 9,584 ו = 30 - 6,886 7 . פתרו את המשוואות . אלה הפתרונות, לא לפי הסדר : 800 500 100 1,000 6 50 בדיקה א 1,456 = + 1,356 ד 1,800 = - 2,800 ב 1,540 = - 1,546 ה 4,820 = + 4,320 ג 3,128 = - 3,928 ו 5,419 = - 5,469 84 א . המספרים עד 10,000 – חזרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר