עמוד:83

א ב ב א 4 . השלימו את הסדרות בקפיצות שוות וכתבו את גודל הקפיצה בכל סדרה . 2,716 2,706 ג 7,258 7,256 7,254 ד 3,060 3,040 ג ד 3 . קפצו קדימה לפי גודל הקפיצה הנתון . 4,235 4,235 4,235 4,235 3,344 3,343 גודל הקפיצה : גודל הקפיצה : גודל הקפיצה : גודל הקפיצה : גודל הקפיצה : 10 גודל הקפיצה : 1 גודל הקפיצה : 100 גודל הקפיצה : 1,000 83 א . המספרים עד 10,000 – חזרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר