עמוד:78

א 5 . השלימו . השעה השעה 1 12 2 4 8 7 56 11 10 39 1 12 2 4 8 7 56 11 10 39 ° 90 ב ג ד בשעה 3 וחצי הזווית בין מחוגי השעון אינה זווית ישרה . הסבירו מדוע : מהי הזווית בין המחוגים בשעה 1 ? הקיפו . אפשר להיעזר בסעיף א . ° 5 / ° 12 / ° 30 / ° 90 ציירו מחוגים המתאימים לשעה 4 וסמנו את הזווית ביניהם . מהי הזווית בין המחוגים בשעה 4 ? הקיפו . ° 4 / ° 12 / ° 120 / ° 180 כמה אפשרויות יש שבהן השעון מורה שעה שלמה והזווית בין המחוגים היא זווית ישרה ( זווית של ° 90 ) ? ציירו מחוגים והשלימו . 1 12 2 4 8 7 56 11 10 39 1 12 2 4 8 7 56 11 10 39 זוויות ושעון 78 שוב חישוב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר