עמוד:65

האם יספיקו ? הקרשים השלמיםההזמנה ד כן / לא הסבירו : ה כן / לא הסבירו : ו כן / לא הסבירו : 40 עשיריות 30 תשיעיות 20 שביעיות = . < או < או 23 . השלימו 25 20 ה 2 12 10 ג 1 20 א 3 3 90 20 ו 9 10 15 ד 3 9 ב 5 5 ה . שברים, מספרים מעורבים ומספרים שלמים 65

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר