עמוד:63

20 . המשיכו את הסדרות בקפיצות שוות וכתבו את גודל הקפיצה בכל סדרה . 21 . כתבו כל שבר בעמודה המתאימה בטבלה וכתבו את המספר המעורב השווה לו . 3 6 102 5 5 4 11 2 11 6 8 1710 73 3 < < 22 < < 1 אתגר א 1 3 , 7 , , , , , , , , 7 ב 1 4 , 1 5 , , , , , , , , 1 5 דוגמה גודל הקפיצה : גודל הקפיצה : 3 1 1 32 12 1 22 ה . שברים, מספרים מעורבים ומספרים שלמים 63

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר