עמוד:60

16 . מצאו קבוצות של מספרים בעלי תכונה משותפת . כתבו את התכונה ואת המספרים המתאימים . מותר להשתמש באותם מספרים בכמה קבוצות . 2 1 3 2 1 4 1 1 2 3 3 2 2 4 8 44 3 7 7 3 7 4 4 6 6 3 2 1 3 2 8 1 2 2 3 1 1 6 7 10 10 14 10 התכונה התכונה התכונה התכונה כתבו את השברים המתאימים לתכונה . שברים שהמכנה שלהם הוא 3 ה . שברים, מספרים מעורבים ומספרים שלמים 60

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר