עמוד:58

פינת הבלש 3 2 1 6 5 4 9 8 7 12 11 10 15 14 13 18 17 16 21 20 19 24 23 22 27 26 25 30 29 28 33 32 31 א ג ב ד 14 . זוהי היחידה : . 11 . 1 6 7 13 4 לפניכם מספרים : 2 2 כתבו כל מספר ליד הציור המתאים לו וצבעו לפי המספר . המושבים במטוס מסודרים בשורות, שלושה מושבים בכל שורה . הנוסעים במושבים המסומנים בצהוב לא חגרו חגורות בטיחות . השלימו את מספרי המושבים שלהם . 45 ה . שברים, מספרים מעורבים ומספרים שלמים 58

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר