עמוד:55

10 . השוואה ל- 1 א . מתחו קו מכל פרי אל הסלסילה המתאימה . היעזרו במקלות השברים . ב . כתבו עוד שברים השווים ל- 1 : מה משותף לכל השברים השווים ל- 1 ? ג . השלימו כך שיתקבלו שברים קטנים מ- 1 : מה הקשר בין המונה למכנה בכל השברים הקטנים מ- 1 ? 6 3 24 ד . השלימו כך שיתקבלו שברים גדולים מ- 1 : מה הקשר בין המונה למכנה בכל השברים הגדולים מ- 1 ? 5 7 1 10 2 3 3 8 6 4 6 5 1 10 2 6 6 3 8 8 3 2 5 5 6 4 6 3 24 קטן מ- 1 גדול מ- 1 שווה ל- 1 ה . שברים, מספרים מעורבים ומספרים שלמים 55

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר