עמוד:37

5 . כתבו שברים מתאימים במספרים ובמילים . 4 . א . הקיפו את השברים שהמונה שלהם הוא 3 . ב . סמנו קו מתחת לשברים שהמכנה שלהם הוא 3 . 2 1 33 32 14 3 3 3 5 א במילים ב במילים ג ( 8 ) במילים ד במילים ה במילים ו ( 9 ) במילים שלוש שביעיות במילים דוגמה 3 7 אפשר לכתוב גם שלוש חלקי שבע . ד . כל מיני שברים 37

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר