עמוד:34

גבא 6 . היעזרו במקלות השברים או בציורים שלהם והשלימו מספרים מתאימים . 7 . איזה מספר יוצא דופן בכל סעיף ? הקיפו . » השלימו שברים . » השלימו מספרים מעורבים או שלמים . 5 = 3 2 1 3 2 5 ד = 2 3 = 2 ג = 1 6 2 ב 3 א = 2 6 9 9 ד = 3 7 ג = 6 7 ב = 6 א = 3 דוגמה דוגמה 1 4 = 1 3 3 6 5 3 6 8 3 12 7 6 6 2 4 6 3 הסבר : הסבר : הסבר : 1 1 3 2 1 3 4 1 6 2 1 6 ג . מספרים מעורבים ( שלישים ושישיות ) 34

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר