עמוד:32

ז ה המספר המעורב במילים = מספר שבר מעורב ו המספר המעורב במילים = מספר שבר מעורב המספר המעורב במילים = מספר שבר מעורב ח המספר המעורב במילים = מספר שבר מעורב ט המספר המעורב במילים = מספר שבר מעורב אני יודע שביחידה יש 3 שלישים . ג . מספרים מעורבים ( שלישים ושישיות ) 32

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר