עמוד:28

ד ה ו 4 = 3 6 0 = 63 = 3 ב . שברים במספרים ( שלישים ושישיות ) 28 א ב 7 . השתמשו במקלות השברים והשלימו זוגות נוספים של שברים שווים . = 3 = 3 6 = 3 66 8 . פתרו את הבעיות . במאפייה נשארה עוגה אחת . 5 עוגה . 1 עוגה, ומשפחת לוי קנתה 6 משפחת כהן קנתה 3 האם אפשר לספק את שתי ההזמנות ? הסבירו : במאפייה נשארו שתי עוגות . 2 עוגה . 5 עוגה, ומשפחת מנדל קנתה 6 משפחת חזני קנתה 3 האם אפשר לספק את שתי ההזמנות ? הסבירו : אתגר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר