עמוד:25

א ב ג ג ד בא 2 6 1 6 2 3 2 6 4 . בכל סעיף צבעו לפי השבר הנתון . סרטטו קווי חלוקה לפי הצורך . אתגר 3 . העיגול הוא היחידה . כתבו שברים מתאימים במספרים ובמילים . במילים במילים במילים ב . שברים במספרים ( שלישים ושישיות ) 25

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר